Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã

Ngày 24/5/2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai thực hiện mạnh mẽ các giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.828.222
Truy cập hiện tại 5